Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 1999 році

 1. Герасун Б. А., Телегін Д.Є. Особливості перебігу гепатиту Дельта з різними рівнями HBs-антиґенемії // Інфекційні хвороби – 1999. – № 1.- С. 25-28.
 2. Зінчук О.М., Яворський І.Г., Герасун Б.А., Павловський М.П. та інш. Деякі аспекти лікування фасціольозу людини // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина” – № 10. – 1999. – С. 79-81.
 3. Телегін Д.Є. Сучасні підходи до вдосконалення специфічної діагностики гепатитів HBV-HDV-етіології // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина” – № 10. – 1999. – С. 192-194.
 4. Телегін Д.Є. Гепатит дельта: сучасні дані про етіолоґію, патоґенез та особливості клінічного перебігу // Acta Medica Leopoliensia – 1999. – том V. – № 1. – С. 87-92
 5. Телегін Д.Є. Особливості імунного статусу хворих на гепатит дельта // Експирементальна фізіологія і біохімія. -1999. – № 2. – С. 73-76.
 6. Телегин Д.Е. Эпидемиологический контроль за гепатитом дельта в западном регионе Украины // Тезисы ІІІ международной конференции по вирусным гепатитам. – Москва, 1999. – С. 223-224.
 7. Герасун Б.А., Гіпп З.І., Грицко Р.Ю., Зінчук О.М. та інш. Труднощі діагностики абдомі-нального туберкульозу // “Важливі зоонози”. Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Луцьк, 1999.- С. 44.
 8. Зінчук О.М., Яворський І.Г., Герасун Б.А., Павловський М.П. та інш. Чи є празиквантель препаратом вибору при фасціольозі? // Там же. – С. 60.
 9. Шевченко Л.Ю., Яджин Л.М., Підгірний Я.М. та інш. Випадок лептоспірозу у вагітної // Там же. – С. 113.
 10. Яворський І.Г., Дашо Ю.А., Витрикуш О.І. До питань діагностики і перебігу лептоспірозу в сучасних умовах // Там же. – С. 115.
 11. Герасун Б.А., Телегін Д.Є., Смірнова О.В. та інш. Частота та особливості перебігу гепатиту дельта з атиповими маркерограмами // Інфекційні хвороби. Результати науково-дослідної роботи, дисертаційних досліджень. Випуск 6. – Львів, 1999. – С. 4.
 12. Ворожбит О.Б., Ворожбит Б.С., Горбаль І.М. та інш. Частота виявлення маркерів гепатитів В і С в крові донорів // Там же. – С. 6.
 13. Закрута М.П., Копитко О.М. Стан капілярів сполучної оболонки ока при експериментальному запаленні печінки // Там же. – С. 9.
 14. Крижанська М.О., Шаповалова З.Ю., Подорожний Д.О. та інш. Клінічні особливості хвороби Лайма // Там же. – С. 13.
 15. Шевченко Л.Ю. Інтерферон-система і перспективи інтерферонотерапії в інфектології // Там же. – С. 3.
 16. Яворський І.Г., Дашо Ю.А., Витрикуш О.І., Р.Ю. Грицко та інш. До питань діагностики і перебігу лептоспірозу в сучасних умовах // Там же. – С. 15.