Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2017 році

 1. Roman Kopets, Oleksandr Herasun, Roman Hrytsko, Borys Herasun. Inhibition of cryoglobulinsynthesis as an effective method of positive influence on spermogramindices // Australasian Medical Journal 2017; 10(7): 607-609. IF=1,51
 2. Іванченко Н.О. Clinical and epidemiological peculiarities of pertussis in Lviv region from 2006 to 2016 / The unity of science, Vienna. Austria. Desember 2016-January 2017 – С. 106-108
 3. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є. Захворюваність на кашлюк серед дорослого населення Львівщини / В кн. публікацій Internftional research and practice conference. Lublin, Republic of Poland, April 28-29, 2017,- p.38-40.
 4. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Герасун О.Б., Ворожбит О.Б., Данілейченко В.В. Клітинна імуномодулююча терапія позапечінкових проявів хронічного вірусного гепатиту В і С та автоімунного гепатиту // Гепатологія. – 2017. – №.3 – С. 18–27. (фах.)
 5. Козько В.М., Бондар О.Є., Ткаченко В.Г., Герасун О.Б. Перші мечниківські читання. Огляд науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. «Мечниківські читання – 2017. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій». Харків, 12–13 травня 2017 р. // Гепатологія. – 2016. – №.3 – С. 58–69. (фах.)
 6. Зубач Е.А., Телегина Т.В., Зинчук А.Н. Современные представления о специфической диагностике лептоспироза // Клиническая инфектология и паразитология. 2017 Том 5, №4. c.411-418.
 7. Герасун О.Б. Можливість посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В // Гепатологія. – 2017. – №.1 – С. 49–52. (фах.)
 8. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Голубовська О.А., Грицко Р.Ю., Герасун О.Б., Задорожний А.М. Оригінальний спосіб впливу на рівень активності прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа // Гепатологія. – 2017. – №2. – С. 18-25. (фах.)
 9. Іванченко Н.О., Гончар Н.І., Старинчук Л.С., Верес М.М. Сучасний погляд на кашюк / Development and modernization of medical science and practice: experience of Poland and prospects of Ukraine, medical university of Lublin, Collective monograph, Vol.3.   2017– С.1-17.
 10. Зінчук О.М., Зубач О.О., Адамович О.П. // Сучасні аспекти пероральної регідратації при гострих кишкових інфекціях. Сімейна медицина. – 2017.   №4 (72). – С. 134-136. (фах)
 11. Зинчук А.Н., Зубач Е.А., Прикуда Н.М., Вовчик О.И., Ригель С.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика Clostridium difficile-инфекции во Львовской области / Клиническая инфектология и паразитология. – 2017.   том 6, №3   .   С. 294–301. (фах)
 12. Прокопів О.В., Прикуда Н.М. Ураження нервової системи у дітей асоційовані з вірусом Varicella-Zoster / Інфекційні хвороби. – 2017. № 3 (89).   С. 32–37. (фах)
 13. Зінчук О.М., Іванченко Н.О. Всеукраїнська науково-практична конференція і пленум Всеукраїнської асоціації інфекціоністів / Гепатологія. – 2017. № 4 (38).   С.56-58. (фах)
 14. Ворожбит О.Б. Поширеність та ступінь вираженості втоми у хворих на хронічний гепатит С та їх значення для вчасної діагностики / Гепатологія. – 2017. № 4 (38).   С. 48-55. (фах)
 15. Зинчук О.М., Зубач Е.А., Телегина Т.В. та ін. Эпизоотологическая характеристика лептоспироза и особенности заражения людей во Львовском регионе // Клиническая инфектология и паразитология. – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 314–322. (фах)
 16. Іванченко Н.О. Імунологічний моніторинг дорослого населення Львівщини щодо кашлюку у 2016 році // Інфекційні хвороби. – 2017. №1 С.42-47. (фах.)
 17. Слаба О.М., Мінько Л.Ю., Січкоріз Х.А., Кіселик І.О. Оцінювання впливу стадії фіброзу печінки на клінічний перебіг захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С // Запорожский медицинский журнал. – 2017. – Т. 19, № 4 (103). – С. 409-412. (фах.)
 18. Іванченко Н.О., Баворовська О.Я., Верес М.М. Захворюваність на грип та ГРЗ в епідсезонах 2015-2017 років // Медичний форум. – 2017. – №11. – С.47-50.
 19. Прокопів О.В., Дибас І.В., Прикуда Н.М. Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу у дітей раннього віку // Клінічна та експериментальна патологія, 2017, Т.ХVІ, №2(69). – С. 61–66.(6 ст.). (фах.)
 20. Зубач Е.А., Телегина Т.В., Семенишин О.Б. Эпизоотологическая характеристика лептоспироза и особенности заражения людей во Львовском регионе // Клиническая инфектология и паразитология – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 314-322.
 21. Зинчук А.Н., Зубач Е.А., Прикуда Н.М., Вовчик О.И., Ригель С.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика Clostridium difficile-инфекции во Львовской области // Клиническая инфектология и паразитология. – 2017. – Т. 6, № 3. – С. 294-301.
 22. Іванченко Н.О. Клініко-епідеміологічні особливості кашлюку у Львівській області / В кн. публікацій «Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. Наукове видання». Збірник статей учасників третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії» – Одеса, 19 травня 2017 року, – С.68-73.
 23. Іванченко Н.О., Гончар Н.І. Сучасні аспекти вакцинації проти кашлюку / В кн. публікацій International scientific conference “Topical issues of science and education’,Vol 4. July 17, 2017, Warsaw, Poland,- C. 42-45.
 24. Prokopiv O., Prykuda N., Sehedii L. Chickenpox in children in the first year of life. В кн. публікацій CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, April 24-28, 2017, p.106.
 25. Ivanchenko N., Vorozhbyt O. Analysis of the imported Malaria cases in Lviv region. В кн. публікацій CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, April 24-28, 2017, p.115.
 26. Herasun А. Autoleukocyte immunization for treating chronic hepatitis B. В кн. публікацій CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, April 24-28, 2017, p. 103.
 27. Zubach O., Telegina T., Zinchuk O., Semenyshyn O., Vasiunets L., Demchyshyn M. The value of different animal species in epidemic process in the case of leptospirosis. В кн. публікацій CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, April 24-28, 2017, p. 155
 28. Telehina T., Zubach O., Sborshchik O., Kutsmyda Ya. Comparative analysis of leptospirosis clinical and epidemiological features in 2002-2004 and 2014-2016 В кн. публікацій CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Review Session. Kyuv, Ukraine, April 24-28, 2017, p. 156.
 29. Іванченко Н.О. Використання тренінгів як форми навчання медичних працівників та студентів вищого навчального закладу / В кн.. Scientific Pedagogical Internship “ Innivative educational technologies;experience of the European union and its implementation in the process of training medical workers”, Lublin, Republic of Poland. August 14-20, 2017, С.- 54-56.
 30. Іванченко Н.О., Баворовська О.Я. Захворюваність на грип та ГРЗ у Львівській області в епідсезоні 2015 – 2016 року / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» Київ, 24-25 листопада, С. 60-61.
 31. Іванченко Н.О. Діагностика та імунопрофілактика кашлюку у дорослих мешканців Львівської області за період 2014-2016 роки / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 13-14 січня 2017 р., м. Дніпро – С. 43-46.
 32. Іванченко Н.О. Клініко-лабораторні особливості кашлюку у мешканців Львівської області за період 1996-2016 роки / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства» 17-18 лютого 2017 р. м. Одеса. – С 32-35.
 33. Зубач О.О., Зінчук О.М. Особливості лептоспірозу на Львівщині протягом останніх років / Матеріали науково-практичної конференції “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 6–7 квітня 2017 р., м. Київ. С. 47-48
 34. Прикуда Н.М., Задорожний А.М., Ригель С.А., Вовчик О.І., Зінчук О.М. Сучасний стан проблеми антибіотикоасоційованих діарей у дорослих. Матеріали науково-практичної конференції “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 6–7 квітня 2017 р., м. Київ. С. 72–73.
 35. Прикуда Н.М., Прокопів О.В., Задорожний А.М., Луцик Т.О., Криницький Т.С. Порівняльна характеристика клінічного перебігу вітряної віспи у дорослих та дітей. Матеріали науково-практичної конференції “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 6–7 квітня 2017 р., м. Київ. С. 73–74.
 36. Іванченко Н.О., Боваровська О.Я., Гончар Н.І. Захворюваність на інфекції, що керуються засобами специфічної імунопрофілактики у Львівській області в 2016 році. Матеріали науково-практичної конференції “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 6–7 квітня 2017 р., м. Київ. С. 49-50.
 37. Тєлєгіна Т.В., Зінчук О.М. Аналіз клініко-епідеміологічних особливостей лептоспірозу в 2011–2015 роках. Матеріали науково-практичної конференції “Фармакотерапія при інфекційних захворюваннях”, 6–7 квітня 2017 р., м. Київ. С. 85–86.
 38. Зінчук О.М., Орфін А.Я., Задорожний. А.М. Можливість оптимізації терапії хворих на гнійний менінгіт в залежності від етіології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією СумДУ «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти», 25–26 травня 2017 року, м. Суми. С.117–119.
 39. Прокопів О., Прикуда Н. Мікробіоценоз слизової оболонки ротоглотки та функціональна спроможність локальних механізмів імунного захисту у хворих на вітряну віспу дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією СумДУ «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти». Суми, 25–26 травня 2017 р. С.230–233.
 40. Герасун О.Б. Немедикаментозний метод підвищення ефективності лікування хронічного гепатиту В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією СумДУ «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти». Суми, 25–26 травня 2017 р. С. 72 73.
 41. Адамович О.П., Кальчук В.М., Сафонов С.А. Сучасні підходи до лікування хворих на гострі кишкові інфекції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах», Житомир, 5-6 жовтня 2017 року. С.6-7.
 42. Герасун О.Б., Сороколіт А.Л., Гриньох Т.В., Ворожбит О.Б. Аналіз результатів експрес-тестувань та серомоніторингу ВІЛ-інфекції у різних групах населення Львівської області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах», Житомир, 5-6 жовтня 2017 року. С. 31-32.
 43. Задорожний А.М., Прикуда Н.М., Сосна Г.П. Клініко-епідеміологічна характеристика летальних випадків гнійного менінгіту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах”, 5–6 вересня 2017 р. м. Житомир. С. 59–60.
 44. Зубач О.О. Сезонні особливості лептоспірозу на Львівщині протягом 2002-2016 років. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах”, 5-6 жовтня 2017 рік, м. Житомир С.62-63.
 45. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є. Результати серомоніторингу кашлюку в осіб з ознаками хронічного обструктивного захворювання легень. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах», – Житомир, 5-6 жовтня 2017 року. – С. 67-69.
 46. Прокопів О.В., Прикуда Н.М., Залозний І.О., Білавка В.В. Особливості перебігу генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах”, 5–6 вересня 2017 р. м. Житомир. С. 132–134.
 47. Телегіна Т.В. Летальність при лептоспірозі у Львівській області впродовж 2001-2015 рр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»: “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах», Житомир, 5-6 жовтня 2017 року. – С. 149.
 48. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є., Старинчук Л.С. Прогнозування захворюваності на кашлюк мешканців Львівщини та визначення приорітетних груп ризику. В кн. «Матеріали Міжнародної конференції Здоров`я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним», Винниця, 6 жовтня 2017 року. – С. 8-9.
 49. Іванченко Н.О., Солощенко В.І. Випадок захворювання на кашлюк у вагітної / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В.Громашевського та 130-річчю від дня його народження, – Київ, 12 – 13 жовтня 2017. – С.84-86.
 50. Зінчук О.М., Зубач О.О., Прикуда Н.М., Вовчик О.І., Столяр Г.Л., Грицко Р.Ю. C. difficile-інфекція – хвороба цивілізації / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Невизначеність та доказовість у клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою”. –30 листопада – 01 грудня 2017 р., м. Київ. С. 31–33.
 51. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є. Результати серомоніторингу кашлюку в осіб з ознаками хронічного обструктивного захворювання легень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних  хвороб у сучасних умовах», – Житомир, 5-6  жовтня 2017 року,   С.  67-69.
 52. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є., Старинчук Л.С. Прогнозування захворюваності на кашлюк мешканців Львівщини та визначення приорітетних груп ризику // Матеріали Міжнародної конференції «Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним» – Вінниця, 6 жовтня 2017 року, – С.  8-9.
 53. Іванченко Н.О., Солощенко В.І. Випадок захворювання на кашлюк у вагітної // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 130-річчю від дня його народження – Київ, 12-13 жовтня 2017, – С.84-86.
 54. Іванченко Н.О., Кулітка Ю.Є., Старинчук Л.С. Лабораторна діагностика кашлюку на сучасному етапі // Матеріали міжнародного наукового конгресу XVI З’їзд ВУЛТ Кам’янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року. С – 121.
 55. Телегіна Т.В. Летальність при лептоспірозі у Львівській області впродовж 2001-2015 рр.. / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» “Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах», – Житомир, 5-6  жовтня 2017 року, С. 149.