Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2016 році

 1. Zinchuk O., Kalyuzhna L., Pasichna I. Is Localized Scleroderma Caused by Borrelia burgdorferi? // Vector-Borne and Zoonotic Diseases. – 2016. – Vol 16, N 9. – P. 577–580 1,96 IF.
 2. Prikuda N.M. Dynamics of proinflammatory (TNF-α) and anti-inflammatory (IL-10) cytokines in different clinical forms and variants of children chickenpox // Curierul Medical, 2015, Vol.58, №6. – P. 6–9.
 3. Holubovska O.A., Shkurba A.V., Herasun O.B., Vorozhbyt O.V., Kopets R.A., Hrytsko R.Y., Herasun B.A. Intradermal Autoleukocyte Immunization-Personified Method of Cell Therapy // Journal of Immunology and Vaccination 2016; 1: – P. 1–5.
 4. Voieikova D.O., Kondro М.М., Falaleyeva Т.М., Ostapchenko L.I. Activity of Enzymes of Mitochondrial Electron Transport Chain of Rat Hepatocytes under Different Steatosis. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences . 2016/7/12 – P. 752–755.
 5. Gerasun B.A. New Method of Inhibition of Activity of Tumor Necrosis Factor Alpha In Patients with Psoriasis81. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery 2016, – P. 8–13.
 6. Зінчук О.М. До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу// Acta Medica Leopoliensia. – 2016. – Том XXII, №2. – С. 39–43 (фах.)
 7. Зінчук О.М., Калюжна Л.Д. Ураження шкіри у хворих на Лайм-бореліоз пізнього періоду // Дерматологія, косметологія, сексопатологія. – 2016. – № 1–2. – C. 10–14 (фах.)
 8. Зінчук О.М., Орфін А.Я., Прикуда Н.М., Оленин М.М. Клініко-епідеміологічні аспекти менінгітів у Львівській області // Буковинський медичний вісник. – 2016. – Том 20, № 3 (79) – С. 67–70. (фах.)
 9. Зінчук О.М., Яворський І.Г. До історії клініки та кафедри інфекційних хвороб у Львові // Актуальна інфектологія. – 2016. –№ 3 (12) – С. 141–149 (фах.)
 10. Кондро М.М., Воєйкова Д.О., Степанова Л.І., Остапченко Л.І., Фалалеєва Т.М., Берегова Т.В. Вплив висококалорійного харчування на ферментативну активність основних комплексів електронно–транспортного ланцюга мітохондрій гепатоцитів за умов розвитку стеатогепатозу різної етіології // Гепатологія. – 2016. – №1 (31) – С. 33 – 41. (фах.)
 11. Зінчук О.М. Діагностика та лікування асциту при цирозах печінки (практичний алгоритм) // Гепатологія. – 2016. – №1. – С. 54–60 (фах.)
 12. Герасун О.Б. Дослідження впливу внутрішньо шкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хвориз на гепатит В (Досліди у культурі лейкоцитів) // Гепатологія. – 2016. – №2. – С. 55–59. (фах.)
 13. Прикуда Н.М, Задорожний А.М., Литвин Г.О., Грицко Р.Ю. Застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами хворих на ХГС безпосередньо перед початком противірусної терапії // Гепатологія. – 2016. – №2. – С. 55–59. (фах.)
 14. Орфін А.Я., Задорожний А.М., Прикуда Н.М. Ентеровірусний менінгіт – багатогранна проблема сучасної інсектології // Український неврологічний журнал. – 2016. – №2. – С. 5–9. (фах.)
 15. Прокопів О.В, Прикуда Н.М., Задорожний А.М. Сучасний стан захворюваності на вітряну віспу в дітей за матеріалами Львівської області // Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. ‑ №2. – С. 134–137. (фах.)
 16. Прикуда Н.М., Прокопів О.В. Прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м’яких тканин при вітряній віспі у дітей// Клінічна та експериментальна патологія. ‑ ‑ Т.XV, №5(56), Ч.2. – С. 62–66. (фах.)
 17. Грицко Р.Ю., Андрейчин М.А. Недоліки підготовки програми лікарів-інтернів і слухачів циклів спеціалізації за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» з інфекційних хвороб // Інфекційні хвороби – 2016. – № 3. – C. 86–91 (фах.)
 18. Zubko L., Sernyak V., Adamovych O., Masna Z., Zubenko M., Chervinska M., Sohujko R., Pavliv K. .Analysis of the frequency of different variants of gall bladder structure in individuals of both sexes / The 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 2016, September 1-3, Budapest, Hungary, Book of Abstracts,  Budapest, 2016, – Р. 32
 19. Зінчук О.М. Визначення показань для антибіотикопрофілактики хвороби Лайма за допомогою нозогеографічних карт і кластерного аналізу// Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань: матеріали науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р., м. Львів – С. 112–113
 20. Зінчук О.М., Зубач О.О., Орфін А.Я. Епідеміологічні закономірності лептоспірозу на Львівщині: сучасний стан проблеми // Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань: матеріали науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р., м. Львів – С. 113–114
 21. Орфін А.Я., Оленин М.М., Зубач О.О., Задорожний А.М. Епідеміологічні закономірності менінгітів у Львівській області // Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань: матеріали науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р., м. Львів – С.162–163
 22. Федоренко С.М., Іванченко Н.О., Гончар Н.І Епідситуація з захворюваності на кашлюк у Львівській області // Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних захворювань: матеріали науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р., м. Львів – С. 221–222
 23. Прокопів О.В., Іванченко Н.О., Федоренко С.М., Старинчук Л.С. Епіднагляд за гострими млявими паралічами у Львівській області // Фармакотерапія інфекційних захворювань: матеріали науково-практичної конференції інфекціоністів 7-8 квітня 2016 року, м. Київ – С. 176.
 24. Задорожний А.М., Крук О.М., Герасун О.Б., Сороколіт А.Л., Прикуда Н.М. Аналіз епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у Львівській області за 2011–2015 роки // Актуальні проблеми парентеральних інфекцій: матеріали науково-практичної конференції «Мечніковські читання», 12–13 травня 2016 р., м. Харків – С. 68–70
 25. Адамович О.П. Аналіз „домашнього” спалаху cальмонельозу // Матеріали конференції «Природничі читання», 19-22 травня 2016 р., м. Чернівці. – С. 113–114
 26. Воєйкова Д., Кондро М., Степанова Л., Фалалєєва Т., Берегова Т., Остапченко Л. Функціональна активність комплексів електронно-транспортного ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів за умов розвитку стеатогепатозу у щурів з глутамат-індукованим ожирінням // Молодь і поступ біологіі: матеріали XII міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 2016/5/20. – C. 10
 27. Прокопів О.В., Іванченко Н.О. Епідеміологічні та клінічна аспекти захворюваності на скарлатину мешканців Львівщини за період 2011-2015 роки // Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств: матеріали ХVІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських товариств, 8–23 серпня 2016 р., Берлін-Київ – С. 150–151
 28. Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Герасун О.Б. Новий метод лікування автоімунних процесів. // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С.36–37
 29. Герасун О.Б. Підвищення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В за допомогою внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С.38–39
 30. Грицко Р.Ю., Єгоршина Н.А., Ворожбит О.Б., Герасун Б.А. Застосування імунокоригувального молочно-дріжджового напою з високим вмістом нуклеїнових кислот для корекції побічної дії противірусної інтерферонотерапії хронічного гепатиту С. // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С. 51–52
 31. Задорожний А.М., Крук О.М., Герасун О.Б., Сорокаліт А.Л., Прикуда Н.М., Орфін А.Я. Епідеміологічні аспекти ВІЛ-інфекції у Львівській області упродовж 2011–2015 рр // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С.73
 32. Зубач О.О. Лептоспіроз на Львівщині – дискусійні питання // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С. 76
 33. Іванченко Н.О. Захворюваність та імунопрофілактика кашлюку у Львівській області за 2006-2015 роки // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С. 77–79
 34. Орфін А.Я., Задорожний А.М., Прикуда Н.М. Клініко-епідеміологічний аналіз спалаху ентеровірусного менінгіту на Львівщині. // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С. 124–125
 35. Задорожний А.М., Орфін А.Я., Прикуда Н.М. Особливості етіотропного лікування фелінозу // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С. 126–127
 36. Прокопів О.В., Прикуда Н.М., Т.О. Луцик. Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в дітей Львівської області. // Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 29-30 вересня 2016 р., м. Вінниця – С.135–136
 37. Іванченко Н.О. Федоренко С.М Клініко-епідеміологічні особливості захворюваності на кашлюк у 2015-2016 році у Львівській області // Поєднані інфекційні та паразитарні хвороби: матеріали Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В.Громашевського 12-13 жовтня 2016 р., м. Київ– С.115–117
 38. Воєйкова Д.О., Степанова Л.І., Кондро М.М, Остапченко Л.І. Зміни активності деяких ферментів електрон-транспортного ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів за умов розвитку глутамат-індукованого ожиріння та його корекції // Біологічні дослідження. – 2016. – С. 66
 39. Зінчук О.М. Деякі особливості синтезу антитіл класу IgM до антигенів B.BURGDORFERI у хворих на Лайм-бореліоз. / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах» Київ, 24-25 листопада, – Київ, 2016. – С. 56-57.