Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2013 році

1. Herasun B.A., Hrytsko R.Yu., Kopets R.A., Gerasun O.B. Correction of fertility disorders in patients with cryoglobulineamia // Central European Jornal of Urology. – 2013. – № 3. – P. 316–319.
2. Грицко Р. Государственно-правовое регулирование отдельных правовых аспектов относительно обязаности получения информированного согласия пациентов для применения методов диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов в Украине // Закон и жизнь. – 2013. № 10/3. – С. 23-36.
3. Зінчук О.М., Яворський І.Г., Бідюк Ю.Б. До 125-річчя з дня народження професора Вітольда Ліпінського // Інфекційні хвороби. – 2013. – №1. – С. 106–107.
4. Покровська Т.В., Зінчук О.М. Ураження серця у хворих на гостру Епштейна-Барр вірусну інфекцію і синдром Кавасакі // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. – С. 33–39.
5. Зінчук О.М. Актуальні питання клініки, діагностики, лікування нейробореліозу // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. – С. 59–64
6. Зінчук О.М Синтропічне ураження серця у хворих на Лайм-бореліоз // Львівський клінічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 49–51.
7. Зінчук О.М. Ураження щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит C на тлі противірусної терапії: діагностика і лікування // Гепатологія. – 2013. – № 1. – С. 18–25.
8. Герасун О.Б. Особливості специфічної імунної відповіді у хворих на хронічний вірусний гепатит В // Там же. – С. 56-63.
9. Ворожбит О.Б. Дослідження демографічних та соціальних предикторів розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С // Там же. – С. 65–73.
10. Токарєв В.П., Токарєв П.В., Задорожний А.М. Використання ламівудину у комплексній терапії гострого гепатиту В ускладненого печінковою енцефалопатією // Там же. – С. 83–85.
11. Олійник А.М., Любінець О.В., Грицко Р.Ю. Основні права та обов’язки пацієнтів і медичних працівників щодо надання медичної допомоги у зв’язку із вірусними гепатитами // Там же. – С. 86–99.
12. Герасун Б.А., Голубовська О.А., Грицко Р.Ю., Зінчук О.М., Шкурба А.В. Новий метод зменшення активності імунного процесу по відношенню до автоантигенів щитовидної залози у хворих на хронічний гепатит С // Гепатологія. 2013. – № 2. – С. 22–30.
13. Герасун О.Б. Сучасні підходи до інтерпретації результатів специфічної діагностики гепатиту В // Гепатологія. 2013. – № 4. – С. 5-13.
14. Грицко Р.Ю., Єгоршина Н.А., Герасун Б.А. Клінічне застосування імунокорегуючого молочного бактеріально-дріжджового напою з високим вмістом нуклеїнових кислот (повідомлення перше) // Там же. – С. 49-60.
15.Прикуда Н.М., Грицко Р.Ю., Задорожний А.М., Гев Ю.О. Гепатит Е. Клінічні спостереження // Там же. – С. 70-75.
16.Телегін Д.Є. Інтерферон-опосередкована регресія фіброзу в ході противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних варіантах поліморфізму гена IL28b / Д.Є. Телегін [та ін.] // Сімейна медицина . – 2013. – № 3. – С. 142–146.
17. Телегін Д.Є. Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С за даними багатоваріантного аналізу / Д. Є. Телегін, В. М. Козько, Г. М. Дубінська // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 4. – С. 44–51.
18. Телегін Д.Є. Генетические предпосылки и прогностическое значение рибавирин-индуцированной гемолитической анемии в ходе противовирусной терапии хронического гепатита С // Клиническая инфектология и паразитология. – 2013. – № 3. – С.47–51.
19. Adamovych O., Zubko I., Zubko L., Paska I. Morphological Displays and Clinical-Epidemiological Aspects of Morbidity of Mumps. // Rev. Arg de Anat. Clin, 2013, 5(2). – P. 151
20. Ворожбит О.Б., Грицко Р.Ю., Ворожбит В.С. Запобігання виникненню депресії у хворих на хронічний гепатит С із 1 генотипом вірусу під час противірусної терапії // Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю Асоціації інфекціоністів України, 3–4 жовтня 2013 року, м. Алушта. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2013 – С. 29–30.
21. Герасун О.Б. Вплив трансфер-фактора на стан підвищеної чутливості сповільненого типу при хронічному гепатиті В у дослідах in-vitro // Там же. – С. 32–34.
22. Герасун О.Б., Задорожний А.М., Грицко Р.Ю., Річняк Т.Г. Вплив кріоглобулінемії на результати лабораторного обстеження хворих // Там же. – С. 34–35.
23. Кіселик І.О. Особливості клініки і діагностики гепатоцелюлярної карциноми // Там же. – С. 68–69.
24. Прокопів О.В., Мостюк А.І., Прикуда Н.М., Гайдук І.Б. Перебіг вітряної віспи у дітей з онкогематологічними захворюваннями. // Там же. – С. 138–140.
25. Телегін Д.Є. ІНФ-опосередкована динаміка фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С 1-b генотипу залежно від поліморфізму гену IL28B // Там же. – С. 171–172.
26. Задорожний А.М., Алексанян Т.І., Криницький Т.С. та інші. Церебральний токсоплазмоз в імунокомпетентних пацієнтів // Там же. – С. 204–205.
27. Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б., Грицко О.М. Структурний аналіз захворюваності населення в практиці сімейного лікаря // Там же. – С. 232–234.
28. Зубач О.О. Застосування реосорбілакту в лікуванні хворих на лептоспіроз // Там же. – С. 246– 247.