Герасун Б.А. Чопяк В.В., Ворожбит О.Б. Спосіб терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Деклараційний патент на винахід № 13766, Бюлетень № 4. – 17.04.06.

Корисна модель в галузі медицини, зокрема до клінічної імунології, і може бути використана самостійно або в комплексній терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Системні васкуліти є одним з частих проявів хронічних вірусних гепатитів В і С. У хворих виявляють широкий спектр автоантитіл, здебільшого це антинуклеарні антитіла різної специфічності, в тому числі до нативної ДНК [1,2].

На даний момент у лікуванні таких хворих використовують глюкокортикостероїди та цитостатики з метою пригнічення автоагресії [1]. Проте вплив цих препаратів не рекомендований хворим з інтенсивною вірусною реплікацією. З метою зменшення автоімунних реакцій клітинного імунітету проводять вакцинацію авто-Т-лімфоцитами (або їх фракціями) [4].

Найбільш близьким за суттю до запропонованої корисної моделі є спосіб терапії шляхом вакцинації за методом Говалло, у якому використовують аллолімфоцити, проте його недоліком є висока ймовірність перенесення інфекцій [3].

В основу корисної моделі поставлено завдання покращити терапію хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів, використавши новий спосіб лікування, що застосовується самостійно, або в комплексній терапії.

Поставлене завдання вирішується тим, що у способі терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів шляхом вакцинації, згідно з корисною моделлю, для лікування хворих проводять вакцинацію автолейкоцитами.

Спосіб здійснюється таким чином.

Виділяють лейкоцити із 10-50 мл гепаринізованої венозної крові (в залежності від важкості і тривалості васкуліту), шляхом відстоювання на хололді при 4-8ºС впродовж 90-120 хвилин. З отриманої при відстоюванні плазми центрифугуванням при 200g осаджують лейкоцити. Отримані клітини відмивають охолодженим 0,9% розчином NaCl, осад ресуспендують в 0,7-1 мл розчину NaCl. Отриманий лейкоконцентрат вводять по 0,1 мл внутрішньошкірно в ряд точок передпліччя. Жодні інші компоненти, які зазвичай використовуються для створення градієнта густини, у цьому способі не застосовували.

Підтвердженням ефективності данного способу лікування є результати проведених нами досліджень в клініці інфекційних хвороб Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького та у відділенні ревматології та імунотерапії Львівської обласної клінічної лікарні у 12 хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Безпосередньо перед процедурою та через 48-72 години після неї визначали титр антинуклеарних антитіл (ANA) методом ІФА. Результати наведено в таблиці.

Пацієнти добре переносили вакцинацію автолейкоцитами, видимі місцеві та системні реакції не спостерігались.

Отримані дані можуть бути основою для застосування способу терапії шляхом вакцинації автолейкоцитами пацієнтів із хронічними вірусними гепатитами В і С з проявами системних васкулітів.

Даний спосіб терапії є малоінвазивний і дозволяє уникнути ускладнень, пов’язаних з проведенням класичної комплексної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Джерела інформації

  1. Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. Васкулиты и васкулопатии. – Ярославль: Верхняя Волга, 1999. – 616с.
  2. Балаян М.С., Михайлов М.И. Энциклопедический словарь – вирусные гепатиты под ред. проф. Герасуна Б.А. Русско-украинское издание. Львов: ЛДМУ, – 584с.
  3. Говало В.И., Сидельников В.М. Иммунизация беременных женщин аллогенными лимфоцитами мужа как метод профилактики самопризвольных выкидышей // Акушерство и гинекология. – 1983. – №12. – С.25-28.
  4. Імунологія / Переклад з польської за ред. проф. Чоп’як В.В. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 672с