Методичні матеріали для студентів (усі матеріали доступні на платформі misa)

Методична розробка для практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 4 курсу стоматологічного факультету
Методична розробка для організації самостійної роботи студентів 4 курсу стоматологічного факультету
Методична розробка для практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету
Методична розробка для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
Історія хвороби. Методичні вказівки з курації хворого та оформлення історії хвороби для студентів 5 курсу вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації.
ОСНОВИ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ із рецептурою найважливіших препаратів. Навчальний посібник для студентів медичного факультету вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. За редакцією проф. О.М. Зінчука
Methodical guide on the course of infectious diseases for 5th year students General medicine faculty