Матеріали для підготовки до екзаменаційної сесії

Структура іспиту
Перелік питань до іспиту студентів 5-го курсу медичного факультету для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина”
Перелік практичних навичок до іспиту студентів 5-го курсу медичного факультету для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина”
Зразок екзаменаційного білету
 
Перелік клінічних станцій (ОСКІ)