Інфекційні хвороби (За ред. Тітова М.Б.)

Інфекційні хвороби Book Cover Інфекційні хвороби
За ред. Тітова М.Б.
Підручник для студентів мед. вузів
Київ, Вища школа
1995
567 с.

Автори: академік АНТК України, засл. діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, проф. М. Б. Тітов; д-р мед. наук, проф. Б. А. Герасун д-р мед. наук, доц, Л. Ю. Шевченко; канд. мед. наук, доц. Б. С. Ворожбит, канд. мед. наук, доц. I. Л. Германюк; канд. мед. наук I. В. Данилейченко; канд. мед. наук, доц. О. М. Зінчук; канд. мед. наук, доц. Й. П. Ковальський; канд. мед. наук, доц. О. М. Копитко; канд. мед. наук, доц. М. О. Крижанська; д-р мед. наук, доц. Б. Д. Луцик; канд. мед. наук, доц. I. Г. Яворський; асист. Б. І. Малиновський, асист. Р. Ю. Грицко

Рецензенти: Л. С. Бондарєв, д-р мед. наук, професор, зав. кафедрою інфекційних хвороб Донецького державного медичного університету; М. А. Андрейчин, д-р мед. наук, професор, зав. кафедрою інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського медичного інституту

Редакція літератури з медицини і біології Редактор І.С. Каруліна

У підручнику наведено найновіші загальні відомості про інфекційні хвороби, на сучасному науковому рівні викладено основні питання етіології, епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики основних нозологічних форм. Великої уваги надано ранній діагностиці та опорним симптомам клінічної діагностики інфекційних хвороб. Подано інформацію про інфекційні хвороби, які зустрічаються рідко, і про ті, що стали відомими за останні десятиріччя. Для студентів медичних вузів.

ПЕРЕДМОВА

З часу видання в Україні останнього, далеко не повного підручника з інфекційних хвороб минуло більше двох десятиліть, а підручника, до якого входили інфекційні хвороби у дітей, майже 50 років. За цей час вчення про інфекційні хвороби збагатилося новою інформацією. Надбанням науки стали дані про раніше невідомі або не вивчені хвороби (СНІД та інші повільні інфекції, єрсиніоз, легіонельоз, деякі різновиди бореліозів, геморагічних гарячок та ін.), отримані нові відомості про класичні інфекційні хвороби, поширеність та перебіг яких з різних причин змінюються. Успіхи молекулярної біології, імунології, мікробіології, клінічної фармакології, загальної патології та інших наук значно змінили і збагатили знання про інфекційні хвороби, розширили можливості запобігання їм, діагностики, лікування хворих.

Підручник складається з двох частин: загальної і спеціальної. У загальній частині подано сучасне розуміння понять інфекції, інфекційного процесу, інфекційної хвороби, розглянуто основні елементи теорії діагнозу інфекційних хвороб, звернено увагу на особливе значення в клініці інфекційних хвороб нозологічного діагнозу, дано відповідну оцінку лабораторним та інструментальним методам діагностики, в тому числі найновішим. Розглянуто основні принципи сучасного комплексного лікування хворих на інфекційні хвороби, загальної і специфічної профілактики, найважливіші заходи в епідемічних осередках.

Крім передбачених програмою у підручнику подано інформацію про хвороби, які спостерігаються рідко або стали відомі останнім часом і є актуальними у практичній діяльності лікаря.

Виклад нозологічних форм у спеціальній частині відповідає вимогам вивчення курсу інфекційних хвороб і у дітей, і у дорослих. Подано українську і латинську назву хвороб, основні синоніми, визначення. Характеристику збудника наведено відповідно до сучасної класифікації.

У процесі викладу нозологічних форм наголошується на можливості клінічної діагностики інфекційних хвороб. При цьому особливу увагу приділено, по-перше, раннім симптомам хвороби, по-друге, на відміну від інших підручників, опорним критеріям клінічного діагнозу майже кожної нозологічної форми. У рубриці “Діагноз” подано сучасні методи специфічної діагностики. Наведено принципи лікування хворого і профілактики кожної нозологічної форми.

Ілюстративний матеріал в основному є результатом власних клінічних спостережень авторів. Велику творчу роботу проведено з опрацювання української медичної термінології. Видання розраховане на студентів усіх факультетів медичних вузів, а також воно може бути корисним для інтернів-інфекціоністів, молодих лікарів інших спеціальностей.

Усі зауваження і побажання, направлені на покращення підручника, автори приймуть з вдячністю.