На початокАпаратні вимогиВерсія sharewareРеєстрація користувачівПосібник користувача


"EЛЕКТРОННИЙ АРХІВ"
  модуль "HEPATITIS"
-------------
Прохання уважно ознайомитися з умовами Ліцензійної угоди. Якщо Ви приймаєте всі пункти угоди і бажаєте стати зареєстрованим користувачем повної версії HEPATITIS 2.0 пропонуємо познайомитися з умовами придбання.

Ліцензійна угода:

Увага! База даних "Електронний архів" (далі: База даних) захищена законами про авторські права і міжнародними угодами, що мають відношення до інтелектуальної власності. Незаконне тиражування або розповсюдження даної Бази даних, або її частин неприпустиме і передбачає цивільну і кримінальну відповідальність.

Вище означена База даних ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ, а НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.

База даних поставляється у формі “ЯК Є”, відповідно до принципу “AS IS”, який загальноприйнятий у міжнародній комп’ютерній практиці. Це означає, що за проблеми, що виникають у процесі експлуатації Бази даних, розроблювач і розповсюджувач відповідальності не несуть. Розроблювач прикладає усі зусилля для того, щоб дані проблеми ніколи не виникали на комп’ютерах користувачів.

Ця ліцензійна угода (далі: “Угода”) є юридичним документом, вона укладається між Вами (фізичною або юридичною особою) і Львівським державним медичним університетом ім. Данила Галицького (далі: “Львівський медуніверситет”), де розроблена База даних, яка включає окремі файли, записані на відповідних носіях, будь-які друковані матеріали і будь-яку “вбудовану” або електронну документацію.

Використовуючи Базу даних, Ви тим самим приймаєте на себе умови цієї Угоди. Якщо Ви не приймаєте умов цієї Угоди, негайно поверніть невикористану Базу даних туди, де Ви її придбали, і Вам будуть повністю відшкодовані всі сплачені кошти.

1. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ

Ця Угода дає Вам наступні права. Фізична особа можете встановити і використовувати одну копію Бази даних на окремому комп’ютері. У цьому випадку ліцензія на Базу даних не допускає спільного використання або одночасного використання на різних комп’ютерах. Юридична особа може встановлювати одну копію Бази даних на декількох комп’ютерах в межах робочої групи конкретної установи (напр. гепатологічної клініки).

2. ПОДІЛ БАЗИ ДАНИХ

База даних ліцензується як неподільний продукт. Її складові частини не можна поділяти для використання на кількох комп’ютерах.

3. ПРОКАТ

Не дозволяється надавати Базу даних для прокату або в тимчасове користування без письмового дозволу адміністрації Львівського медуніверситету.

4. ПЕРЕДАЧА БАЗИ ДАНИХ

Ви можете назавжди поступитися всіма своїми правами за цією Угодою тільки разом з продажем або передачею Бази даних, за умови, що Ви не зберігаєте жодних копій, передаєте всю Базу даних (включаючи всі носії і друковані матеріали, будь-які вдосконалення, цю Угоду і сертифікати справжності, якщо такі існують), а одержувач погоджується на умови цієї Угоди. Якщо База даних є поновленням (upgrade), то будь-яка передача повинна включати всі попередні версії Бази даних, за винятком того випадку, коли останні вже були знищені раніше.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

Львівський медуніверситет може припинити дію цієї Угоди, якщо Ви не дотримуєтеся умов і положень цієї Угоди. В такому випадку Ви повинні знищити всі копії Бази даних і всі її складові частини.

6. ВИКЛЮЧНА ПРАВОМОЧНІСТЬ

Правом виключної правомочності на Базу даних володіє Львівський медуніверситет (свідоцтво про державну реєстрацію ВП № 559 від 05.07.2000 р.) і це право захищене національним законодавством України і положеннями міжнародних договорів. З огляду на це, Ви повинні поводитися з Базою даних таким же чином, як і з будь-яким іншим інтелектуальним продуктом, що захищений авторським правом (наприклад з книгою або копією музичного твору), за винятком того, що Ви можете:


а) створити одну копію Бази даних винятково як резервну або архівну копію;
б) встановити Базу даних на жорсткий диск при умові, що оригінал зберігається винятково як резервний або архівний примірник.

Копіювання друкованих матеріалів, що можуть постачатися разом з Базою даною, забороняється.

7. РІЗНІ НОСІЇ БАЗИ ДАНИХ

База даних може постачатися електронною поштою, або на дискетах. Не дозволяється використовувати або встановлювати інші носії на інших комп’ютерах, а також здавати носії для прокату, або в тимчасове користування з метою ознайомлення, або поступатися ними для використання з іншою метою, за винятком випадку передачі Бази даних, означеного вище.

-------------

Якщо ви маєте питання стосовно цієї Ліцензійної Угоди звертайтесь до Львівського медуніверситету.

Адреса: м. Львів 79010, вул. Пекарська, 69. E-mail: postmaster@meduniv.lviv.ua


-------------

на початок | апаратні вимоги | версія shareware | реєстрація | посібник користувача