Зубач О.О., Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю. Діагностична таблиця для прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29695.

Діагностична таблиця призначена для прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу в день поступлення пацієнта до стаціонару та базується на обрахунку діагностичних коефіцієнтів для шести визначених предикторів тяжкого перебігу (кількість лейкоцитів, тромбоцитів, рівень сечовини, креатиніну, вітаміну РР крові та NO2 сироватки крові) з подальшим їх підсумовуванням. Згідно з отриманою сумою балів та при досягненні певної визначеної її кількості в кожному конкретному випадку можна прогнозувати сприятливий (легкий і середньотяжкий) чи тяжкий перебіг лептоспірозу.