Категорія Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Зінчук О.М, Шевченко Л.Ю. Електронний архів “HEPATITIS”

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – ВП № 559, 05.07.2000.

Електронний архів “HEPATITIS” – це комп’ютерна база даних, яка функціонує в середовищі Windows 95/98 і є продуктом MS Access 97. Окремі компоненти бази даних інтегровані в MS Word 97 і MS Excel 97. Призначення бази даних – акумуляція і аналіз клінічних даних хворих на гострі і хронічні вірусні гепатити. Крім традиційних функцій, які забезпечує MS Access 97, база даних є системою автоматизованої презентації медичної документації – епікризів. Сфера використання – відділення вірусних гепатитів інфекційних клінік, гастроентерологічні і гепатологічні центри...

Читати далі...

Зубач О.О., Зінчук О.М. Електронний архів LEPTOSPIROSIS.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31563, 25.12.09.

“Електронний архів LEPTOSPIROSIS” дозволяє створювати масиви систематизованої інформації, які охоплюють скарги хворих, анамнестичні відомості, дані об’єктивного обстеження, зокрема результати інструментальних досліджень і лабораторних тестів, а також є системою автоматизованої презентації медичної документації (епікризів). Комп’ютерна програма виконана в MS Access 2003, є проста та зручна у використанні, забезпечує швидку обробку даних...

Читати далі...

Зубач О.О., Зінчук О.М., Шевченко Л.Ю. Діагностична таблиця для прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29695.

Діагностична таблиця призначена для прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу в день поступлення пацієнта до стаціонару та базується на обрахунку діагностичних коефіцієнтів для шести визначених предикторів тяжкого перебігу (кількість лейкоцитів, тромбоцитів, рівень сечовини, креатиніну, вітаміну РР крові та NO2 сироватки крові) з подальшим їх підсумовуванням. Згідно з отриманою сумою балів та при досягненні певної визначеної її кількості в кожному конкретному випадку можна прогнозувати сприятливий (легкий і середньотяжкий) чи тяжкий перебіг лептоспірозу...

Читати далі...

Зінчук О.М. Електронний архів BORRELIOSIS.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 27008, 23.12.08.

“Електронний архів “BORRELIOSIS” – це комп’ютерна база даних, яка функціонує в середовищі Windows 95/98/2000/Ме/ХР і є продуктом MS Access 97. Окремі компоненти “Електронного архіву” інтегровані в MS Word 97 і MS Excel 97. Призначення “Електронного архіву” – акумуляція і аналіз клініко-лабораторних даних хворих на Лайм-бореліоз. Крім традиційних функцій, які забезпечує MS Access 97, “Електронний архів” є системою автоматизованої презентації медичної документації – епікризів. Сфера використання – інфекційні клініки, спеціалізовані центри...

Читати далі...