Категорія патенти

Герасун Б.А., Грицко Р.Ю. Спосіб лікування часто рецидивуючої хронічної герпетичної інфекції, викликаної вірусом герпесу простого I та II типів.

Патент України № 9064, 11.05.10.

Винахід стосується медицини, зокрема інфекційних хвороб, і може застосовуватись для лікування часто рецидивуючої хронічної герпетичної інфекції, викликаної вірусом герпесу простого I та II типу.

Відомий спосіб лікування герпетичної інфекції методом вакцинотерапії. У СРСР дослідження по розробці герпетичних вакцин розпочаті у кінці 50-х років ХХ століття. Виходячи з досвіду шкірних проб, вакцина використовувалась у вигляді курсів внутрішньошкірного введення інактивованого формаліном вірусу [1]...

Читати далі...

Зінчук О.М.Спосіб визначення показань для екстреної профілактики (превентивного лікування) Лайм-бореліозу у осіб, які постраждали від присмоктування кліщів.

Патент на корисну модель № 46216, 10.12.2009.

Винахід стосується медицини, зокрема профілактики інфекційних хвороб, і може бути використаний для визначення показів для екстреної профілактики Лайм-бореліозу (ЛБ) у осіб, які постраждали від присмоктування кліщів.

В останнє десятиріччя захворюваність на ЛБ невпинно зростає як в східноєвропейському регіоні в цілому, так і в Україні зокрема...

Читати далі...

Зубач О.О. Спосіб прогнозування тяжкості перебігу лептоспірозу.

Патент на корисну модель № 45411, 10.11.2009.

Корисна модель стосується медицини, зокрема клініки інфекційних хвороб, і може бути використана для визначення тяжкості перебігу лептоспірозу.

Відомим способом лабораторного дослідження тяжкості перебігу лептоспірозу є визначення білірубінглюкорунідів в крові хворих. Спосіб базується на визначенні фракцій прямого білірубіну – білірубінмоноглюкоруніду та білірубіндиглюкоруніду прямим спектрофотометричним методом з наступним визначенням співвідношення фракцій прямого білірубіну [1]. Однак цей спосіб дає можливість прогнозувати тяжкість перебігу лише у пацієнтів із жовтяничними формами лептоспірозу...

Читати далі...

Зінчук О.М., Чоп’як В.В.,Вальчук І.В Спосіб виявлення прогредієнтного перебігу Лайм-бореліозу.

Патент на корисну модель № 41893, 10.06.09.

Корисна модель стосується медицини, зокрема клініки інфекційних хвороб, і може бути використана для визначення прогредієнтного перебігу і хронізації Лайм-бореліозу (ЛБ).

ЛБ притаманна поліорганність ураження, схильність до прогресування інфекційного процесу і хронізації з розвитком органної патології у вигляді уражень центральної і периферичної нервової системи, опорно-рухового апарату, серця, очей, що є наслідком тривалої персистенції збудника в організмі, трансформації його в L-форми, імунопатологічних зрушень [1]...

Читати далі...

Герасун О.Б., Задорожний А.М., Зінчук О.М. Спосіб визначення сенсибілізації організму при інфекційних хворобах.

Патент на корисну модель № 26600, 25 вересня 2007.

Корисна модель стосується медицини, зокрема клініки інфекційних хвороб, і може бути використана для визначення сенсибілізації організму до антигенів збудника.
При гострих і хронічних інфекційних хворобах спостерігається сенсибілізація до антигенів збудника, яка значною мірою визначає перебіг хвороби та її наслідки. Рівень сенсибілізації до антигенів збудника характеризує стан клітинного імунітету – підвищену чутливість сповільненого типу (ПЧСТ)...

Читати далі...

Герасун Б.А. Чопяк В.В., Ворожбит О.Б. Спосіб терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Деклараційний патент на винахід № 13766, Бюлетень № 4. – 17.04.06.

Корисна модель в галузі медицини, зокрема до клінічної імунології, і може бути використана самостійно або в комплексній терапії хворих на хронічні вірусні гепатити В і С з проявами системних васкулітів.

Системні васкуліти є одним з частих проявів хронічних вірусних гепатитів В і С. У хворих виявляють широкий спектр автоантитіл, здебільшого це антинуклеарні антитіла різної специфічності, в тому числі до нативної ДНК [1,2]...

Читати далі...

Телегін Д.Є., Антоненко С.В., Люльчук М.Г. та інш. Спосіб виявлення контамінації медичного обладнання та інструментарію патогенними вірусами з парентеральним шляхом передачі.

Деклараційний патент на винахід 67620 А, Бюлетень № 6. –15.06.04.

Винахід стосується медицини і може бути використаний для виявлення вірусів на інструментах та медичному обладнанні, які багаторазово використовують в хірургії, гінекології, ендоскопії, відділеннях гемодіалізу та які часто виступають факторами парентеральної передачі інфекційних хвороб (вірусні гепатити, герпетична інфекція, СНІД).

Відомий спосіб культивування вірусів на культурі клітин...

Читати далі...

Герасун Б.А. та інші. Спосіб профілактики шлунково-кишкових хвороб свиноматок і поросят.

Патент України № 16777. – Бюлетень № 4. – 29.08.97.

Спосіб передбачає використання кормової добавки з імуномодулюючими властивостями, що за спеціальною схемою у відповідних дозах додається до раціону тварин.

Кормова добавка виготовляється шляхом послідовного культивування на молочно-цукровому середовищі (використовуються відвійки та меляса) молочнокислих бактерій (перша фаза) з наступним культивуванням спеціально підготовлених дріжджів (друга фаза)...

Читати далі...