Благодійний Фонд

botkin

“S.P. Botkin Antihepatitis Centre” Charity Fund

м. Львів, вул. Пекарська, 69
Кафедра інфекційних хвороб
тел: +38 (0322) 33-50-85
тел./факс: +38 (0322) 76-92-20
Е-mail: gerab(at)mail.lviv.ua

П/р 26008010045 в Першій філії АТ “Західно-Український Комерційний Банк” м. Львів, МФО 325365, ідентифікаційний код 25550115
Account # 26008010045 the First Branch JS “West Ukrainian Commercial Bank” Lviv
MFO 325365, SWIT: WVCBYA2X

17 квітня 1998 р. зареєстровано благодійний фонд “Антигепатитний Центр ім. С.П. Боткіна.” Вид фонду – громадська організація.

Засновниками фонду виступили:
– В.М.Беседін – професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ЛНМУ ім. Данила Галицького;
– Б.А. Герасун – професор кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ;
– п. О.З. Стахів – підприємець.
Президентом Фонду обраний п. О.З. Стахів.
Віце-президентом – проф. Б.А. Герасун.
Основна мета діяльності Фонду – сприяння розвитку гепатологічної служби.

Для цього передбачено створення нових і допомога існуючим діагностичним, лікувальним, науково-дослідним, консультативним та іншим закладам, що займаються проблемами гепатології, фінансова підтримка медичних закладів та надання матеріальної, медикаментозної чи іншої допомоги хворим. При фонді створене науково-дослідне підприємство з вивчення перинатальної передачі вірусних інфекцій (науковий керівник проф. Б.А. Герасун).

На початкових етапах роботи фонду пріоритетним напрямком було покращання лабораторної бази для специфічної діагностики вірусних гепатитів.

За допомоги Фонду створено лабораторію ланцюгової полімеразної реакції, в якій у даний час визначаються HCV RNA та HBV DNA, передбачається розширення набору досліджень (проведений капітальний ремонт приміщення, придбана частина обладнання, сплачуються рахунки на реактиви та діагностикуми); майже повністю забезпечується тест-системами лабораторія імуноферментного аналізу на базі міської інфекційної лікарні.

Така допомога не тільки сприяє покращенню обслуговування хворих, але й проведенню наукової роботи кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького.

За допомоги Фонду у 2000 р. виданий енциклопедичний словник “Вірусні гепатити”, наклад – 1000 примірників, обсяг – 33,95 умовн. др. арк.; планується видання науково-практичного журналу “Сучасна гепатологія”.

Через фонд міській інфекційній лікарні неодноразово передавалися різні будівельні матеріали для ремонту приміщень тощо. Фондом заплановано фінансування наукових досліджень з проблеми перинатальної передачі вірусних гепатитів, зокрема створення системи попередження антенатальної передачі HBV.

У 2003 році заплановано навчання лікарів шляхом проведення семінарів типу “День гепатолога”, на базі лабораторії ланцюгової полімеразної реакції, конференція з проблеми противірусної терапії гепатитів В та С тощо.

Фонд вдячний своїм спонсорам та благодійникам і запрошує всіх бажаючих до співпраці. Рахунок фонду відкритий для громадського контролю.