Статті та тези, видані співробітниками кафедри у 2022 році

 1. Karkhut SM, Muzyka I, Savytska M, Dzhyoieva K, Pohoretska Y, Ivanchenko N. Physiological predictors of long-term effects of COVID-19 in patients with SARS-CoV-2: Focus on lymphocyte proliferation-improving micronutrients / Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 65 (2) (IF=0.8) DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2021.02.06
 2. Зубач О, Бень І, Семенишин О, Зінчук О. Дослідження поширености лептоспірозу на території Львівської області із застосуванням ГІС-технологій // Львівський клінічний вісник. – 2022. – №1–2. – С. 36–40. (фах.)  https://lkv.biz/uk/дослідження-поширености-лептоспіроз/
 3. Грицко Р.Ю., Фуртак І.І., Грицко О.М. Комплекс заходів, необхідних для України через неготовність системи охорони здоров’я до подолання наслідків пандемії COVID-19 та мілітарні загрози // Південноукраїнський медичний науковий журнал – 2022, № 31. – С. 20-24.
 4. Zubach O., Ben I., Semenyshyn O. Identification оf Risk Zones for Leptospirosis in Lviv Oblast / Program and Abstract book of International Conference on Emerging Infectious Diseases, August 2-10 2022, Atlanta GA (e-poster): p. 256-257.
 5. Грицко Р.Ю., Фуртак І.І., Грицко О.М., Колядич М.М., Пеканець С.Р. Напрями удосконалення управління ресурсами системи охорони здоров‘я України // ХХ International Scientific and Practical Conference (XX Міжнародна науковопрактична конференція) «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», May 24–27, 2022, Warsaw, Poland. (Варшава, Польща) 874 p.  – P. 386-393.
 6. Ben I., Zubach O., Zinchuk A. Covid-19 vaccine hesitancy among people living with HIV in Ukraine / Program of the 71st Annual Meeting of American Society of Tropical Medicine and Hygiene(ASTMH 2022), October 30 – November 3, 2022, Seattle, WA, USA, e-poster
 7. Ben I., Zubach O., Zinchuk O. Issue of Vaccination against Covid-19 in HIV-Infected People / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 28.
 8. Adamovych O., Vovchyk О., Henyk I., Kalchuk V., Kaminskyi Ya., Yadzhyn L. COVID-19 Reinfection / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 27.
 9. Vovchyk O., Zinchuk O. Course of Clostridium difficile Infection in Patients with COVID-19 / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 13.
 10. Telehina T., Zinchuk O. Correlation of Specific Indicators of Cellular Immunity with the Clinical Course of Leptospirosis / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 39.
 11. Zubach O., Zinchuk O. Clinical and Epidemiological Characteristics of Leptospirosis in Lviv Oblast / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 46
 12. Fedoriachenko U., Ivanchenko N., Verovchuk B. Case of Brucellosis in Lviv Oblast / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с.40
 13. Fedoriachenko U., Ivanchenko N. Analysis of HCV Infection Prevalence in Lviv Oblast in 2018-2020 / Abstract book of International biothreat reduction symposium, BTRP Ukraine 2022, 24-27 жовтня 2022 року, постер: с. 85
 14. Грицко Р.Ю. Доцільність застосування антибіотиків у пацієнтів, інфікованих SARS-COV-2 (за матеріалами NICE Великобританії щодо лікування COVID-19, 2021) // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 лютого 2022 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2022. – 100 с. – С. 10-17.
 15. Грицко Р.Ю. Низький рівень вакцинації підриває економіку // Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики»: Збірник тез наукових робіт учасників (м. Київ, 4–5 березня 2022 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2022. – 56 с. – С. 11-17.